Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

ANBI Verantwoording

ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Om het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in ANBI-geregistreerde organisaties te vergroten, moeten deze organisaties een aantal belangrijke zaken op hun website publiceren. Stichting World Child Care heeft deze gegevens overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Wij hechten als ANBI-geregistreerde organisatie namelijk veel waarde aan transparantie en vertrouwen.

Tenaamstelling
Met de naam Stichting World Child Care staan wij ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17264020.

RSIN
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Stichting World Child Care is 821344833.

Contactgegevens
Voor de juiste contactgegevens van onze stichting verwijzen we u naar de pagina Contact.

Bestuurssamenstelling
Voor de samenstelling, namen en functies van onze bestuurders (en leden) verwijzen we u graag naar de pagina Bestuurders & Leden.

Doelstelling
Onze algemene doelstelling staat standaard bovenaan onze website, zodat nieuwe bezoekers direct weten bij wat voor soort organisatie ze terecht zijn gekomen: Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging.

Beleidsplan
Op de pagina Visie & Beleid op deze website vindt u de algemene formulering van onze visie en ons stichtingsbeleid. Op de subpagina Projectdoelstellingen vindt u het beleid en de doelstellingen van ons project The Golden House op de PDO High School in de stad Mandalay in Myanmar.

Beloningsbeleid
Onze bestuurders en leden reizen volledig op eigen conto naar de projecten. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden in Nederland en ter plaatse geen enkele vergoeding. Volgens de statuten van de stichting kunnen zij hun reiskosten declareren, maar vanuit ideologische motieven zien zij daar vanaf. Natuurlijk heeft stichting World Child Care zoals elke stichting overheadkosten. Het bestuur draagt echter zelf deze kosten voor het beheer van de stichting. Zo proberen we het voor onze donateurs en sponsors zo transparant mogelijk te houden en kunnen we garanderen dat alle inkomsten voor 100% ter plaatse ingezet worden. Oftewel: 'Elke geschonken euro is een euro op locatie.' Ten overvloede vermelden we dat met giften en schenkingen geen onroerende goederen of duurzame productiemiddelen worden beheerd.

Verslag van de activiteiten
Op onze website wordt op allerlei plaatsen en op allerlei manieren verslag gedaan van onze activiteiten. Een beknopt overzicht van de activiteiten in Myanmar vindt u onder het submenu-item Projectdoelstellingen. Een uitgebreid overzicht vindt u in de jaarlijkse nieuwsbrieven die we naar onze sponsors en donateurs sturen. De nieuwsbrieven vanaf het jaar 2010 zijn te vinden op de downloadpagina van deze website. Verslaglegging op een hele andere wijze zijn de reisverslagen van de werkbezoeken van onze secretaris Nico Schoenmakers. Tot slot verwijzen we ook graag naar onze promotievideo.

Financiële verantwoording
Over onze inkomsten en uitgaven zijn wij volledig transparant richting onze sponsors en donateurs. Zie ook het kopje beloningsbeleid op deze pagina. De ondertekende financiële verantwoordingen vanaf 2010 zijn te vinden op de downloadpagina van deze website.