Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiƫne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Bestuurders & Leden

Bestuur

Het bestuur van stichting World Child Care bestaat drie personen, die ieder met hun eigen expertise en motivatie vorm en inhoud geven aan de organisatie:

Lucas Harms - Voorzitter
Lucas is de voorzitter van de stichting. Hij is het aanspreekpunt voor het beleid, leidt de vergaderingen en onderhoudt samen met Nico Schoenmakers de contacten met de externe partners.
Nico Schoenmakers - Secretaris
Nico is verantwoordelijk voor de communicatie rondom de stichting. Hij verzorgt voorlichtingsavonden, bepaalt het ‘gezicht’ van de stichting en is verantwoordelijk voor het persoonlijke sponsorprogramma van de kinderen.
Camiel van der Heiden - Penningmeester
Camiel beheert de financieringsstromen van de stichting. Hij ondersteunt de stichting met zijn technische kennis en helpt bij het opzetten van sponsoracties. Ook geeft hij presentaties voor kindergroepen.

Leden

Stichting World Child Care heeft een aantal betrokken leden. De leden zetten zich pro-actief in voor deeltaken en adviseren het bestuur. De leden zijn:

Frederique Frederique Schoenmakers - Lid
Frederique onderhoudt namens de stichting nauw contact met de mensen die een kind sponsoren en verzamelt nieuws en actualiteiten over Myanmar voor het bestuur en de leden.
Miriam Spijkers - Lid
Miriam is directielid op een basisschool en adviseert het bestuur ten aanzien van onderwijskundige zaken op de PDO High School. Met haar uitgebreide netwerk creëert ze kansen voor sponsoracties op scholen en in samenwerking met kerken.
Annemarie Annemarie Straatsma - Lid
Annemarie is NT2-docent voor anderstaligen en statushouders. Ze heeft veel contact met Fontys Pabo. Ze houdt zich o.a. bezig met uitwisselingsprojecten van studenten die een tijdlang op de PDO High School les willen geven.