Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe stichting World Child Care omgaat met persoonsgegevens die zij via internet verkrijgt. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?
U kunt uzelf op deze website aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief en/of informatie aanvragen via het contactformulier. Uw persoonsgegevens worden door stichting World Child Care enkel gebruikt voor éigen commerciële doeleinden en nooit aan derden ter beschikking gesteld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van te voren meegedeeld. Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat stichting World Child Care laten weten. Op het moment dat u zich afmeldt, worden uw persoonsgegevens gewist en uit de database verwijderd.

Wat regelt de wet over het verwerken van gegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBP is uiteraard ook van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van stichting World Child Care. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de WBP dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel waarvoor ze verzameld worden te worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Welke gegevens zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook emailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Beveiliging van informatie
Stichting World Child Care treft normale voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk, teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze Verklaring
Stichting World Child Care behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte van de website regelmatig te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.