Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Management & Support

Docenten
Het programma wordt geleid door drie lokale programmamanagers. Deze drie dames hebben elk hun takenpakket. Daarbij krijgen ze hulp van een aantal partime docenten en vrijwilligers uit het buitenland. Er wordt op drie niveaus lesgegeven en er zijn voorbereidende klassen.

Professionalisering
De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor het verder uitbreiden en professionaliseren van het curriculum. Dat ondersteunen we door hen te scholen op het gebied van Engels, pedagogiek en didactiek. Stichting World Child Care biedt hen ook persoonlijke ontplooiingskansen.

Ondersteuning vanuit Nederland
World Child Care vond Stichting Marcus uit Nederland bereid om het project in 2015, 2016, 2017 én 2018 financieel te ondersteunen. Ook wordt er geld ingezet van grote sponsoracties die we als stichting in Nederland opzetten.