Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Methodiek & Examens

Cambridge methode
Voor de taallessen hanteren we de Cambridge methode. Er wordt ook veel aandacht besteed aan discussies en presentaties over de meest uiteenlopende onderwerpen, m.b.t. levensbeschouwing, burgerschap en politiek.

Examens
De jongeren van niveau II en III hebben jaarlijks in oktober hun examen. De slagingspercentages voor de KET- en PET-examens liggen momenteel boven de 80%. De niveau III studenten die niet slaagden voor hun PET-examen behalen wel automatisch het certificaat voor het KET-examen, omdat ze daartoe hoog genoeg scoren.

Toekomstperspectief
In het toerisme, op scholen en in het bedrijfsleven is de vraag naar goed Engels sprekende jongeren groot. Met de certificaten op zak is de kans op een goede baan veel groter. Van de geslaagde level II en III studenten mogen er elk jaar een twintigtal deelnemen aan het Pre College Program op de PDO High School. Het Bridging Program is een goede kweekvijver.