Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

De (wees)kinderen

De 200 kinderen die in The Golden House wonen, vormen een gemêleerd gezelschap. De jongste is vier jaar en de oudste begin twintig. Bijna alle kinderen volgen gratis onderwijs op de PDO High School. Enkele kinderen zijn inmiddels afgestudeerd. Zij werken als (hulp)staflid en/of studeren in de stad. De samenstelling van de groep is als volgt:

  • Zo'n 25 kinderen hebben hun vader en/of moeder verloren tijdens de cycloon ‘Nargis’. Deze kinderen zijn half of geheel wees.
  • Ongeveer 10 kinderen zijn door de lokale overheid uit huis geplaatst omdat hun ouders door omstandigheden niet voor hen kunnen zorgen. Deze kinderen hebben een nieuw onderkomen gevonden in The Golden House.
  • Circa 90 meisjes en jongens zijn afkomstig van arme gezinnen uit de regio. In hun geboortedorpen loopt het onderwijs maar tot het negende leerjaar. Om hun middelbare school diploma te kunnen behalen, gaan zij enkele jaren naar de PDO High School.
  • Zo'n 75 meisjes en jongens zijn van etnische afkomst. In The Golden House wonen kinderen van tien verschillende etnische groepen. In hun etnische gebieden staan geen middelbare scholen, is er strijd met andere groepen en is er soms nog sprake van kinderarbeid of kinderhandel.

Kindsponsoring
We zoeken met name voor de jongste kinderen een persoonlijke sponsor. Uiteraard hebben de eerste twee categorieën de sponsoring het hardste nodig. Als sponsorouder steunt u via uw sponsorkind feitelijk de hele groep. Veel ouders onderhouden mailcontact met hun sponsorkind. Hoofdleidster Yi Mon vertaalt de mailberichten. De kinderen vinden het erg leuk om contact te hebben met hun sponsorouders. Tijdens werkbezoeken van de stichtingsbestuurders en -leden geven sponsorouders soms een klein presentje mee voor hun sponsorkind.

Een enkele keer komt het voor dat een kind na een familiebezoek in zijn of haar geboortedorp niet meer terugkeert naar de PDO High School. De familie heeft dan besloten om zich over het kind te ontfermen en het elders naar school te laten gaan. Mocht het om een kind gaan dat wordt gesponsord dan nemen we uiteraard contact op met de betreffende sponsorouders.

Maak kennis met de (wees)kinderen
Wilt u meer te weten komen over de leeftijd, de achtergrond en de toekomstplannen van de kinderen, klik dan op één van onderstaande links.

Naar de (wees)kinderen die reeds gesponsord worden
Naar de (wees)kinderen die nog geen sponsorouders hebben