Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Toekomstplannen

Dankzij de steun van vele sponsors en donateurs in Nederland heeft stichting World Child Care de levensomstandigheden van de kinderen in The Golden House aanzienlijk kunnen verbeteren. Het zijn in onze westerse ogen nog steeds eenvoudige omstandigheden, maar voor de maatstaven van het land acceptabel. We willen die omstandigheden graag blijven verbeteren. Dat doen we allereerst via onze projectdoelstellingen. Maar we willen ons daarnaast ook graag richten op nieuwe initiatieven.

1. Realisatie van de projectdoelstellingen
Onder het submenu-item Projectdoelstellingen kunt u lezen waarop we als stichting in de afgelopen jaren ingezet hebben en wat in deze onze toekomstplannen zijn. We hebben de doelstellingen nog even kort voor u op een rijtje gezet:

1. Verbeteren van de levensomstandigheden
2. Investeren in staf en docenten
3. Vernieuwen en onderhouden van huisvesting
4. Financieren van vervolgstudie en Engels als tweede taal

2. Oriëntatie op nieuwe initiatieven
De focus van onze stichting lag - en ligt voorlopig - op The Golden House en The Hostel op de PDO High School. Uiteraard kijken we ook verder dan dit project, zowel op het schoolterrein van de PDO High School als daarbuiten. Wellicht dat we in de toekomst onze horizon kunnen verbreden. 

Verbetering watervoorziening
De school kampt met een waterprobleem. Er is onvoldoende schoon water beschikbaar voor iedereen die op het schoolterrein woont, werkt en studeert. Het is nog niet duidelijk of het watermanagement van de huidige grondwaterbronnen verbeterd kan worden of dat er een extra waterput geslagen moet worden. We zouden de school daar graag bij willen helpen.

Ondersteuning scholen in de regio
De PDO High School in Mandalay heeft een regionale functie. Leerkrachten van scholen uit de regio komen trainingen en workshops volgen en nemen de opgedane kennis en vaardigheden mee naar de plaatsen waar zij les geven. Vaak zijn de scholen in de dorpen veel primitiever van opzet dan de PDO High School. Ook daar liggen toekomstige ondersteuningsmogelijkheden voor stichting World Child Care.