Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Bedrijven

Sponsoring door bedrijven
Stichting World Child Care ontvangt jaarlijks kleine en grote donaties van bedrijven, organisaties en instellingen. Niet zelden gebeurt dat gewoon spontaan, nadat iemand onze website heeft bekeken of iemand van de stichting heeft gesproken. Een recent voorbeeld is het bedrijf Martens & Van Oord in Oosterhout. Soms betreft het een jaarlijkse donatie, zoals van advocatenkantoor Molkenboer & Van der Kolk in Tilburg. We zijn daar als stichting erg dankbaar voor.

Meedenken
Vaak wordt er van de stichting geen tegenprestatie verwacht. In sommige gevallen wordt ons gevraagd om mee te denken over een website- of persbericht of leveren we informatie aan voor de personeelsnieuwsbrief. Natuurlijk denken we graag mee om de donatie meer draagvlak en/of gezicht te geven.

Geld of materialen?
Soms wordt ons gevraagd of we specifieke materialen kunnen gebruiken. Het is voor ons vrijwel onmogelijk om materialen mee te nemen of te verschepen naar Myanmar. Maar gelukkig is in Myanmar vrijwel alles te koop voor beduidend lagere prijzen dan in Nederland. Door donaties in de vorm van geld kunnen we ter plaatse de benodigde materialen kopen. Daarmee ondersteunen we niet alleen een project, maar ook de lokale ondernemers. Uiteraard kopen wij onze materialen alleen bij particuliere bedrijven en niet bij bedrijven die in handen zijn van de overheid.

Besteding van het sponsorgeld
Stichting World Child Care garandeert dat het opgehaalde sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteed wordt. De bestuurders en andere vrijwilligers van stichting World Child Care reizen volledig op eigen conto naar de projecten. Ten overvloede vermelden we dat met giften en schenkingen geen onroerende goederen of duurzame productiemiddelen worden beheerd.

Sponsoring van overheadkosten
Natuurlijk heeft stichting World Child Care zoals elke stichting overheadkosten. Denk aan promotiemateriaal, bedankjes voor sponsors, administratie- en inschrijvingskosten. Die kosten zijn gering en kunnen tot nu toe betaald worden uit een eenmalige donatie die de stichting heeft ontvangen voor dit doel. Als stichting zijn we op zoek naar een nieuwe eenmalige of structurele donatie voor dit doel. Zo kunnen we ook in de toekomst richting alle andere sponsors blijven communiceren dat het opgehaalde sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteed wordt.

Sponsoring van bijzondere projecten
De focus van onze stichting ligt op de drie projecten op de PDO High School in de stad Mandalay in Myanmar. Uiteraard kijken we ook verder dan deze projecten, zowel op het schoolterrein als daarbuiten. Wellicht dat we in de toekomst onze horizon kunnen verbreden. Zou u ons willen helpen met het verwezenlijken van één van onze plannen, kijk dan eens op de pagina Toekomstplannen op deze website.

Bankgegevens
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A. Ten overvloede melden we dat stichting World Child Care ANBI-geregistreerd is.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.