Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Visie & Beleid

Vertrouwen op de kracht van mensen
Stichting World Child Care is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie (NGO) die kinderen en jongeren in de armste gebieden van de wereld steunt door te voorzien in elementaire levensbehoeften. Denk daarbij aan huisvesting, voeding, kleding, educatie, hygiëne en medische verzorging. Een duidelijke visie, creatieve ideeën en bezielde acties voor een betere samenleving zijn onze inspiratiebron. Onze bestuurders en leden zetten zich met hart en ziel in om deze bronnen van inspiratie om te zetten in een dagelijkse realiteit voor de kinderen. Wij staan voor persoonlijke bezieling, onderlinge eerlijkheid en openheid en beseffen de waarde van onderlinge verschillende zienswijzen en culturele achtergronden. Daarom vertrouwen we op de kracht van mensen zelf, zowel in onze vrijwilligers als in degene die wij ondersteunen. Wij geven ze een noodzakelijk steuntje in de rug, zodat ze zelf een betere toekomst kunnen realiseren.

Streven naar harmonieuze samenwerking
Het woord ‘care’ in de naam van onze stichting appelleert aan iets wezenlijks van jezelf geven aan de ander. Wij zijn van mening dat dit ‘geven’ een ontspannen en spontaan proces moet zijn, zonder krampachtige randvoorwaarden, het vasthouden aan verwachtingen, het opdringen van goedbedoelde adviezen en het in het vooruitzicht stellen van straffen en beloningen. Stichting World Child Care streeft derhalve naar structurele en harmonieuze samenwerking tussen lokale partijen en internationale ontwikkelingsorganisaties. Op die manier zorgen we voor het verspreiden van kennis en het delen van ervaring. Binnen de communities die ontstaan, kan op effectieve en structurele wijze gewerkt worden aan de realisatie van de dromen, ideeën en acties.

Organiseren van betrokkenheid
Onze bestuurders en leden besteden ter plaatse én in Nederland veel aandacht aan het organiseren van betrokkenheid, waardoor steeds meer mensen - ieder op hun eigen manier - deel gaan uitmaken van de communities rondom de projecten. Vóór en dóór al deze betrokkenen worden voorlichtingsavonden en sponsoracties op touw gezet. De werving van fondsen gebeurt door gebruik te maken van de netwerken van onze bestuurders en leden, zowel zakelijk als privé. De bestuurders van de stichting zorgen ervoor dat de donaties 100% ter plaatse ingezet worden. Onze bestuurders en leden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Ook worden met giften en schenkingen geen onroerende goederen of duurzame productiemiddelen beheerd.

Uitbreiding van het aantal projecten
In eerste instantie zal stichting World Child Care haar activiteiten voortzetten voor de projecten de Phaung Daw Oo High School in de stad Mandalay in Myanmar. In de toekomst kunnen meer projecten ondergebracht worden in de stichting. Tijdens reizen van de vrijwilligers van stichting World Child Care wordt er actief gekeken naar geschikte projecten. Ook mensen buiten de stichting kunnen schrijnende situaties bij de stichting onder de aandacht brengen!