Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Ons nieuws

Drinkwaterprobleem opgelost

Drinkwaterprobleem opgelost De watervoorziening op het schoolterrein van de PDO High School was sinds de zomerperiode (april-mei) een probleem. De grondwaterbron, waar drinkwater uit naar boven gepompt werd, gaf niet meer voldoende water. Er was ook onvoldoende water voorhanden voor de douches en toiletten. Tijdens zijn werkbezoek heeft secretaris Nico Schoenmakers afspraken gemaakt over het aansluiten van de woongroepen op een pijpleiding van een nabijgelegen nonnenklooster. Dat is direct gerealiseerd en sindsdien hebben de woongroepen weer voldoende water voor de douches en toiletten.

Tegelijkertijd is er contact gelegd met het stadsbestuur. Inmiddels heeft de lokale overheid de woongroepen op het trrein van de PDO High School aangesloten op het drinkwaternet van de stad. Sindsdien is er weer voldoende schoon drinkwater voor de kinderen.

Ons nieuws