Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Sponsormogelijkheden

Dankzij de steun van vele sponsors en donateurs in Nederland, Duitsland en België heeft stichting World Child Care al veel kunnen verbeteren aan de levensomstandigheden van kinderen en jongeren binnen onze projecten. Het zijn in onze Westerse ogen nog steeds eenvoudige omstandigheden, maar voor de maatstaven van het land acceptabel. We willen die omstandigheden graag blijven verbeteren. Dat doen we allereerst via onze projectdoelstellingen. Maar we willen ons daarnaast ook richten op nieuwe initiatieven.

U kunt stichting World Child Care op diverse manieren ondersteunen. Klik hieronder op één van de links voor een verdere uitwerking van de mogelijkheden.

Sponsormogelijkheden voor particulieren
Sponsormogelijkheden voor scholen
Sponsormogelijkheden voor kerken
sSponsormogelijkheden voor bedrijven, organisaties en instellingen
Ten overvloede melden we dat stichting World Child Care ANBI-geregistreerd is. ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat particulieren donaties en schenkingen gedeeltelijk terug kunnen krijgen van de Belastingdienst.