ANBI Verantwoording

World Child Care & ANBI

ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Om het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in ANBI-geregistreerde organisaties te vergroten, moeten deze organisaties een aantal belangrijke zaken op hun website publiceren. Stichting World Child Care heeft deze gegevens overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Wij hechten als ANBI-geregistreerde organisatie namelijk veel waarde aan transparantie en vertrouwen.

Tenaamstelling

Met de naam Stichting World Child Care staan wij ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17264020.

RSIN

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Stichting World Child Care is 821344833.

Contactgegevens

Voor de juiste contactgegevens van onze stichting verwijzen we u naar de pagina Contact.

Bestuurssamenstelling

Voor de samenstelling, namen en functies van onze bestuurders (en leden) verwijzen we u graag naar de pagina Bestuurders & Vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in Myanmar. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging.

Beleidsplan

Op de subpagina Visie & Beleid op deze website vindt u de algemene formulering van onze visie en ons stichtingsbeleid. Op de subpagina Projectdoelstellingen vindt u het beleid en de doelstellingen van ons project The Golden House op de PDO High School in de stad Mandalay in Myanmar. Op de subpagina’s English Program en Life Skill Program vindt u het beleid en de doelstellingen van ons project Bridging Program.

Beloningsbeleid

Onze bestuurders en leden reizen volledig op eigen conto naar de projecten. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden in Nederland en ter plaatse geen enkele vergoeding. Volgens de statuten van de stichting kunnen zij hun reiskosten declareren, maar vanuit ideologische motieven zien zij daar vanaf. Natuurlijk heeft stichting World Child Care zoals elke stichting overheadkosten. Het bestuur draagt echter zelf deze kosten voor het beheer van de stichting. Zo proberen we het voor onze donateurs en sponsors zo transparant mogelijk te houden en kunnen we garanderen dat alle inkomsten voor 100% ter plaatse ingezet worden. Oftewel: 'Elke geschonken euro is een euro op locatie.' Ten overvloede vermelden we dat met giften en schenkingen geen onroerende goederen of duurzame productiemiddelen worden beheerd.

Verslag van de activiteiten

Op onze website wordt op allerlei plaatsen en op allerlei manieren verslag gedaan van onze activiteiten. Elk jaar wordt er een inhoudelijk jaarbeeld samengesteld en gepubliceerd bij de downloads. Voor een goed beeld van onze activiteiten verwijzen we ook graag naar onze video’s.

Financiële verantwoording

Over onze inkomsten en uitgaven zijn wij volledig transparant richting onze sponsors en donateurs. Zie ook het kopje beloningsbeleid op deze pagina. De ondertekende financiële verantwoordingen zijn te vinden bij de downloads. De eerste is van 2010 en de laatste van het afgelopen kalenderjaar.