Particulieren

Informatie voor particulieren

Dankzij de steun van vele sponsors en donateurs in Nederland, Duitsland en België heeft stichting World Child Care al veel kunnen verbeteren aan de levensomstandigheden van kinderen en jongeren binnen onze projecten. Het zijn in onze Westerse ogen nog steeds eenvoudige omstandigheden, maar voor de maatstaven van het land heel acceptabel. We willen die omstandigheden graag blijven verbeteren en dat kunnen we alleen maar met voldoende financiële middelen. U kunt ons werk op diverse manieren ondersteunen.

Eenmalige donatie

Het is voor ons vrijwel onmogelijk om materialen mee te nemen of te verschepen naar Myanmar. Maar gelukkig is in Myanmar vrijwel alles te koop voor beduidend lagere prijzen dan in Nederland. Dankzij uw eenmalige donatie in de vorm van geld kunnen we ter plaatse de benodigde materialen kopen. Daarmee ondersteunt u niet alleen onze projecten, maar ook de lokale ondernemers. Uiteraard kopen wij onze materialen alleen bij particuliere bedrijven en niet bij bedrijven die in handen zijn van de overheid.

Kindsponsoring

Om de woongroepen The Golden House en The Hostel te steunen, kunt u een kind sponsoren. Het gaat daarbij om gezonde voeding, kleding en schoolspullen. Uiteraard komt het geld ten goede aan de hele groep. Maandelijkse sponsoring kan voor 10, 20 of 30 euro per maand. Als u dat leuk vindt, kunnen we u verbinden aan een specifiek kind in onze woongroepen, maar dat hoeft niet per se.

Klik hier om het sponsorformulier downloaden. Wanneer wij uw formulier ontvangen hebben, ontvangt u een bevestigingsbrief met daarin de betalingsgegevens.

Mocht u een specifiek kind willen sponsoren dan ontvangt u een welkomstbrief met daarin de (contact)gegevens en foto van uw sponsorkind. U kunt daarna per e-mail of Facebook Messenger persoonlijk contact onderhouden met uw sponsorkind. Het is ook mogelijk om een klein presentje mee te geven voor uw sponsorkind als één van de bestuurders of vrijwilligers het project bezoekt. Mocht u in de toekomst zelf uw sponsorkind willen bezoeken in Myanmar dan helpen wij u daar graag bij. Dat zal werkelijk een onvergetelijke ervaring zijn voor u en uw kind.

Besteding van het sponsorgeld & Bankgegevens

Stichting World Child Care garandeert dat uw geld voor 100% ter plaatse besteed wordt. U kunt uw eenmalige gift of periodieke schenking, maar ook uw maandelijkse bijdrage voor de kindsponsoring overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A.

ANBI

Stichting World Child Care is ANBI-geregistreerd. ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat u donaties en schenkingen gedeeltelijk terug kunt krijgen van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel u jaarlijks aan goede doelen schenkt én van de hoogte van uw inkomen. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 821344833.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, via WhatsApp, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.