Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Particulieren

ANBI-registratie
Als particulier kunt u stichting World Child Care op diverse manieren ondersteunen. De mogelijkheden staan op deze pagina verder uitgewerkt. Het is daarbij goed om te weten dat stichting World Child Care ANBI-geregistreerd is. ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat u donaties en schenkingen gedeeltelijk terug kunt krijgen van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel u jaarlijks aan goede doelen schenkt én van de hoogte van uw inkomen. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 821344833.

Donatie of structurele sponsoring
Het is voor ons vrijwel onmogelijk om materialen mee te nemen of te verschepen naar Myanmar. Maar gelukkig is in Myanmar vrijwel alles te koop voor beduidend lagere prijzen dan in Nederland. Dankzij uw eenmalige donatie of structurele sponsoring in de vorm van geld kunnen we ter plaatse de benodigde materialen kopen. Daarmee ondersteunt u niet alleen een project, maar ook de lokale ondernemers. Uiteraard kopen wij onze materialen alleen bij particuliere bedrijven en niet bij bedrijven die in handen zijn van de overheid.

Kindsponsorprogramma
Stichting World Child Care heeft een kindsponsorprogramma opgezet. Om de woongroepen van onze projecten op termijn selfsupporting te maken kunt u een kind sponsoren. Het gaat daarbij om de sponsoring van eten, drinken, kleding en/of schoolspullen. Uiteraard komt het geld ten goede aan de hele groep. U kunt vervolgens per e-mail persoonlijk contact onderhouden met uw sponsorkind. Op onze website kunt u zien wanneer er weer een bestuurder of vrijwilliger naar één van de projecten gaat. Het is dan mogelijk om een klein presentje mee te geven voor uw sponsorkind.

We bieden de mogelijkheid om alleen het eten en drinken, ofwel alleen de kleding en schoolspullen, ofwel het totaalpakket te sponsoren:

  • Sponsoring van kleding en schoolspullen kost € 11,- per maand
  • Sponsoring van eten en drinken kost € 20,- per maand
  • Sponsoring van het totaalpakket kost € 31,- per maand

Het is belangrijk dat we voor de (wees)kinderen in The Golden House in de stad Mandalay in Myanmar zo snel mogelijk een persoonlijke sponsor vinden. Op dit moment worden er zo’n twintig kinderen gesponsord. Klik hier om naar het overzicht van de kinderen en hun biografieën te gaan. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om kinderen van andere woongroepen of projecten te sponsoren.

Klik hier om het sponsorformulier downloaden. Wanneer wij uw formulier ontvangen hebben, ontvangt u een bevestigingsbrief met daarin de betalingsgegevens. Als wij de eerste maandtermijn hebben ontvangen, ontvangt u een welkomstbrief met daarin alle (contact)gegevens en foto van uw sponsorkind en bent u vrij om per e-mail contact op te nemen.

Mocht u in de toekomst uw kind willen bezoeken in Myanmar dan helpen wij u daar graag bij. Dat zal werkelijk een onvergetelijke ervaring voor u en de kinderen zijn.

Besteding van het sponsorgeld & Bankgegevens
Stichting World Child Care garandeert dat uw geld voor 100% ter plaatse besteed wordt. U kunt uw eenmalige gift of periodieke schenking, maar ook uw maandelijkse bijdrage voor het kindsponsorprogramma overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.