Privacybeleid

AVG

Stichting World Child Care:

  • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens;
  • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn;
  • verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden;
  • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
  • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

Website

De website www.worldchildcare.org en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Stichting World Child Care. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Bescherming van privacy
Stichting World Child Care garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze partners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Stichting World Child Care gegevens vast die via het contactformulier en andere formulieren op de website door u aan ons worden verstrekt. Denk aan uw naam, adres, woonplaats, vaste telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Stichting World Child Care gebruikt deze gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dat kan telefonisch, per e-mail, per whatsapp of via onze digitale nieuwsbrief gebeuren. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Heeft u nog vragen of wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een bericht via het contactformulier. Wij adviseren u echter om dit niet te doen, zodat we u op gezette momenten kunnen berichten over schoolzaken die belangrijk zijn voor u en uw kind.

Beleidswijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.