Organisaties

Informatie voor organisaties

Stichting World Child Care ontvangt regelmatig een eenmalige donatie van een stichting, organisatie of bedrijf. Niet zelden gebeurt dat gewoon spontaan, nadat iemand onze website heeft bekeken of een vrijwilliger van onze stichting heeft gesproken. Enkele voorbeelden:

  • Vincentiusvereniging in ’s-Hertogenbosch
  • Wereldwinkels in Berlicum en Rosmalen
  • Bedrijf Martens & Van Oord in Oosterhout
  • Advocatenkantoor Molkenboer & Van der Kolk in Tilburg
  • Stichting Elde Fonds in Schijndel
  • Stichting Friendshifts
  • Triodos Foundation

Vaak wordt er geen specifieke tegenprestatie verwacht. In sommige gevallen wordt ons gevraagd om mee te denken over een persbericht of leveren we informatie aan voor de personeelsnieuwsbrief. Natuurlijk denken we graag mee om uw donatie meer draagvlak en/of gezicht te geven.

Geld of materialen?

Het is goed om te weten dat het voor ons vrijwel onmogelijk is om materialen mee te nemen of te verschepen naar Myanmar. Maar gelukkig is in Myanmar bijna alles te koop voor beduidend lagere prijzen dan in Nederland. Wanneer u met uw eigen actie geld inzamelt, kunnen we ter plaatse de gewenste spullen kopen. Daarmee ondersteunt u niet alleen een project, maar ook de lokale ondernemers. Uiteraard kopen wij onze materialen alleen bij particuliere bedrijven en niet bij bedrijven die in handen zijn van de overheid.

Besteding van het sponsorgeld

Stichting World Child Care garandeert dat het opgehaalde sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteed wordt. U kunt als stichting, organisatie of bedrijf vooraf met ons afspraken maken over de besteding van uw donatie. Dat is uiteraard één van de doelen zoals beschreven op onze website. Wij vragen hierin wel enige speelruimte, omdat de situatie ter plaatse ook aan verandering onderhevig is.

Bankgegevens

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A. Ten overvloede melden we dat stichting World Child Care ANBI-geregistreerd is.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.