Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Scholen

Sponsoring door scholen
Jaarlijks zijn er enkele scholen in het basis- en middelbaar onderwijs actief voor onze projecten. Vaak gebeurt dat in de Kersttijd of de periode voor Pasen. Een andere periode is natuurlijk ook mogelijk.

Sponsorvormen
Een sponsoractie op een school kan diverse vormen aannemen. Zo organiseerde de Norbertusschool in Berlicum een fancyfair. Basisschool ’t Bossche Broek koos voor een sponsorloop. Basisschool ’t Palet Zuid in Amstelveen organiseerde een activiteitenmaand. Het Fioretti College in Veghel ondersteunde het project in Myanmar drie jaar lang met een sponsorloop en één jaar via hun kerstmarkt. Het Elde College in Schijndel combineerde drie jaar lang een actieweek met een kerstwandeling. Scholen zijn vrij in het kiezen van de vorm van hun sponsoractie en indien gewenst wordt er creatief meegedacht.

Ondersteuning & Bewustwording
Al naar gelang het gekozen concept krijgt de school ondersteuning van stichting World Child Care. Tot nu toe begon elke sponsoractie met een stukje beeldvorming en bewustwording. Een vrijwilliger van de stichting komt naar school om één of meerdere gastlessen te verzorgen. Hij of zij vertelt boeiend over het project, stemt het verhaal af op de leeftijd en belevingswereld van doelgroep en toont interessante filmpjes. Als de leerlingen oud genoeg zijn, is dat de officiële promotievideo. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. De presentatie kan echter ook voor leerkrachten, docenten of mentoren plaatsvinden, die op hun beurt de informatie de klassen in brengen.

Educatief materiaal
Er is al veel educatief materiaal ontwikkeld voor het project in Myanmar. Het materiaal wordt steeds geactualiseerd en als er specifieke wensen zijn, wordt er maatwerk geleverd. Alle items hieronder zijn te bekijken en te downloaden.

Besteding van het sponsorgeld
Stichting World Child Care garandeert dat het opgehaalde sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteed wordt. Scholen kunnen vooraf met de stichting afspraken maken wat de insteek van de sponsoractie wordt en waar het geld aan besteed dient te worden. Dat is uiteraard één van de doelen zoals beschreven op de subpagina Projectdoelstellingen op deze website. Wij vragen hierin wel enige speelruimte, omdat de situatie ter plaatse ook aan verandering onderhevig is.

Bankgegevens
Als de sponsoractie is afgerond, kan de school het geld overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A.

Contact
Neem om uw ideeën en wensen te bespreken contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.