Scholen

Informatie voor scholen

Jaarlijks zijn er enkele scholen in het basis- en middelbaar onderwijs actief voor onze projecten. Vaak gebeurt dat in de Kersttijd of de periode voor Pasen. Een andere periode is natuurlijk ook mogelijk.

Sponsorvormen

Een sponsoractie op een school kan diverse vormen aannemen. U bent als school uiteraard vrij in het kiezen van de vorm van uw sponsoractie en indien gewenst wordt er creatief meegedacht. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Basisschool De Parel in Berlicum → Fancy fair
  • Basisschool Theresia in Berlicum → Kerstmarkt
  • Basisschool ’t Bossche Broek in ’s-Hertogenbosch → Sponsorloop
  • Basisschool ’t Schrijverke in ’s-Hertogenbosch → Jubileumdag
  • Basisschool ’t Palet Zuid in Amstelveen → Themamaand
  • Fioretti College in Veghel → Sponsorloop en Triatlon
  • Elde College in Schijndel → Actieweek en kerstwandeling
  • Udens College in Uden → Kerstmarkt

Ondersteuning & Bewustwording

Al naar gelang het gekozen concept krijgt u als school ondersteuning van stichting World Child Care. Tot nu toe begon elke sponsoractie met een stukje beeldvorming en bewustwording. Een vrijwilliger van onze stichting komt naar school om gastlessen te verzorgen. Hij of zij vertelt boeiend over het project, stemt het verhaal af op de leeftijd en belevingswereld van doelgroep en toont interessante filmpjes. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. De presentatie kan echter ook voor leerkrachten, docenten of mentoren van uw school plaatsvinden, die op hun beurt de informatie de klassen in brengen.

Educatief materiaal

Er is al veel educatief materiaal ontwikkeld over onze projecten in Myanmar. Het materiaal wordt steeds geactualiseerd en als er specifieke wensen zijn, wordt er maatwerk geleverd. Alle items hieronder zijn te bekijken en te downloaden.

Besteding van het sponsorgeld

Stichting World Child Care garandeert dat het opgehaalde sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteed wordt. U kunt met ons vooraf een afspraak maken wat de insteek van de sponsoractie wordt en waar het geld aan besteed dient te worden. Dat is uiteraard één van de doelen zoals beschreven op onze website. Wij vragen hierin wel enige speelruimte, omdat de situatie ter plaatse ook aan verandering onderhevig is.

Bankgegevens

Als de sponsoractie is afgerond, kunt u als school het geld overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A.

Contact

Neem om uw ideeën en wensen te bespreken contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.