English Program

De eerste pijler

Het English & Life Skill Program heeft twee pijlers. Op deze pagina beschrijven we het Engelse onderwijs. Er wordt op drie niveaus lesgegeven en er zijn voorbereidende klassen. In totaal nemen er jaarlijks 150 jongeren en jongvolwassenen deel aan het programma. Elke groep krijgt twee uur intensief taalles per dag.

Cambridge methode

Voor de taallessen hanteren we de Cambridge methode. Er wordt ook veel aandacht besteed aan discussies en presentaties over de meest uiteenlopende onderwerpen, m.b.t. levensbeschouwing, burgerschap en politiek. Uiteraard allemaal in het Engels.

Examens

De jongeren van niveau II en III hebben jaarlijks in oktober hun examen. Van tevoren kunnen ze deelnemen aan de examentrainingen. De slagingspercentages voor de KET- en PET-examens liggen momenteel boven de 80%. De niveau III studenten die niet slaagden voor hun PET-examen behalen wel automatisch het certificaat voor het KET-examen, omdat ze daartoe hoog genoeg scoren.

Toekomstperspectief

In de detailhandel, de ICT, het bedrijfsleven, het toerisme en op scholen is de vraag naar goed Engels sprekende jongeren groot. Met de certificaten op zak is de kans op een goede baan veel groter.

Pre College Program

Van de geslaagde level II en III studenten mogen er elk jaar een vijfentwintigtal deelnemen aan het Pre College Program op de PDO High School. Deze jongvolwassenen krijgen een jaar lang fulltime les in allerlei vakken die van pas komen bij een internationale uitwisseling. Ook worden ze geholpen bij het aanvragen van een studiebeurs voor een studie in het buitenland. Het English & Life Skill Program (Bridging) is een goede kweekvijver.