Life Skill Program

De tweede pijler

Het English & Life Skill Program heeft twee pijlers. Op deze pagina beschrijven we de trainingen op het gebied van metavaardigheden, die belangrijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren en jongvolwassenen. De 150 deelnemers aan Bridging kunnen zich gedurende het jaar inschrijven voor verschillende modules.

Meta-vaardigheden

In de westerse wereld is het heel normaal dat je op school talenten ontwikkelt, werkt aan zelfvertrouwen, kritisch leert denken, je dromen leert verwezenlijken, jezelf goed leert uiten, milieubewustzijn ontwikkelt, alsmede verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap ontwikkelt. In Myanmar is dat niet vanzelfsprekend. De jongeren die klaar zijn met hun middelbare school beschikken niet over deze vaardigheden en lopen tijdens hun vervolgstudie en werk tegen deze tekortkomingen aan. Daarom verzorgen we intensieve trainingen op het gebied van:

  • Zelfbewustzijn & Innerlijke groei
  • Zelfvertrouwen
  • Filosofisch redeneren en debatteren
  • Actief burgerschap
  • Sociale Studies
  • Milieu & Duurzaamheid
  • Boeddhisme & Moderne samenleving
  • Communicatie
  • Yoga

De trainingen zijn zeer populair bij de jongeren. We voorzien hiermee in een enorme behoefte en krijgen hierbij alle steun van het management van de school, omdat men persoonlijke groei ziet bij de jongeren. Dat uit zich weer tijdens hun werkzaamheden. Het English & Life Skill Program (Bridging) is een goede kweekvijver.