Docenten

Bridging-docenten

Het programma wordt momenteel geleid door vier docenten. Deze vier dames hebben elk hun takenpakket. Daarbij krijgen ze hulp van een aantal lokale partime docenten en vrijwilligers uit het buitenland. Er wordt op drie niveaus Engelse les gegeven en er zijn voorbereidende klassen. Daarnaast verzorgen de docenten trainingen op het gebied van metavaardigheden.Nann Myint
Nann Myint is de eerste programmamanager. Ze is verantwoordelijk voor het Life Skill Program. Haar taken zijn algehele leiding, planning, organisatie, financiën, specifieke trainingen verzorgen, vervanging, onderhoud klaslokaal en overleg met schoolleiding en haar team.


Shwe Yee Oo
Shwe Yee Oo is de tweede programmamanager. Ze is verantwoordelijk voor het English Program. Haar taken zijn lesgeven, specifieke trainingen verzorgen, vervanging, ontwikkeling curriculum, pedagogiek, vakdidactiek, Cambridge methodiek deskundige, examinering en overleg met de studentenleiders.


Aye Sandar
De primaire taak van Aye Sandar is het verzorgen van Engelse lessen. Ze werkt parttime voor het Bridging programma.
Yi Mon
De primaire taak van Yi Mon is het verzorgen van Life Skill lessen. Ze werkt parttime voor het Bridging programma.

Parttime docenten en buitenlandse vrijwilligers

Elk jaar krijgen de fulltime docenten hulp van enkele parttime docenten, die in andere programma’s op de PDO High School werken en het leuk vinden om een aantal lessen of een training te verzorgen. Elk jaar zijn er ook één of twee buitenlandse vrijwilligers op de school actief, die enkele lessen of een training verzorgen.

Professionalisering

De docenten zijn verantwoordelijk voor het verder uitbreiden en professionaliseren van het curriculum. Dat ondersteunen we door hen te scholen op het gebied van Engels, pedagogiek en didactiek. Stichting World Child Care biedt hen ook persoonlijke ontplooiingskansen.