Kerken

Informatie voor kerken

Jaarlijks zijn er enkele parochies en gemeenten actief voor onze projecten. Vaak gebeurt dat in de Advents- of Vastentijd. Een andere periode is natuurlijk ook mogelijk.

Sponsorvormen

Een sponsorproject in uw parochie of gemeente kan diverse vormen aannemen. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Norbertusparochie in Berlicum → Collecte tijdens de carnavalsviering
  • Samen-op-weg-gemeente Berlicum-Rosmalen → Koffiedrinkactie
  • Werkgoep Eerste Communicantjes in Rosmalen → Heitje-voor-een-karweitje
  • Lambertus- en Laurentiuskerk in Rosmalen → Themavieringen met deurcollecte

Ondersteuning & Bewustwording

Al naar gelang het gekozen concept krijgt de werkgroep van de parochie of gemeente ondersteuning van stichting World Child Care. Tot nu toe begon elk sponsorproject met een stukje beeldvorming en bewustwording. Een vrijwilliger van de stichting verzorgt een presentatie voor de kerkgangers, de vrijwilligers, de vormelingen en/of de communicantjes. Hij of zij vertelt boeiend over het project, stemt het verhaal af op de leeftijd en belevingswereld van doelgroep en toont interessante filmpjes. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Ontwikkeld materiaal

Er is allerlei materiaal ontwikkeld over onze projecten in Myanmar. Het materiaal wordt steeds geactualiseerd en als er specifieke wensen zijn, wordt er maatwerk geleverd. Alle items hieronder zijn te bekijken en te downloaden:

Besteding van het sponsorgeld

Stichting World Child Care garandeert dat het opgehaalde sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteed wordt. U kunt als parochies of gemeenten vooraf met ons afspraken maken wat de insteek van de sponsoractie wordt en waar het geld aan besteed dient te worden. Dat is uiteraard één van de doelen zoals beschreven op onze website. Wij vragen hierin wel enige speelruimte, omdat de situatie ter plaatse ook aan verandering onderhevig is.

Bankgegevens

Als de sponsoractie is afgerond, kunt u als parochie of gemeente het geld overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A.

Contact

Neem om uw ideeën en wensen te bespreken contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.