Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Kerken

Sponsoring door kerken
Jaarlijks zijn er enkele parochies en gemeenten actief voor onze projecten. Vaak gebeurt dat in de Advents- of Vastentijd. Een andere periode is natuurlijk ook mogelijk.

Sponsorvormen
Een sponsorproject in een parochie of gemeente kan diverse vormen aannemen. Zo collecteerde de Norbertusparochie in Berlicum tijdens de carnavalsviering voor het project in Myanmar. De samen-op-weg-gemeente Berlicum-Rosmalen zamelde een jaar lang geld in tijdens het koffiedrinken na de zondagsvieringen. De werkgoep Eerste Communicantjes in Rosmalen koos het project als vast project en zamelde jarenlang geld in via de methode heitje-voor-een-karweitje. In de Lambertus- en Laurentiuskerk in Rosmalen hebben themavieringen plaatsgevonden, waarbij er deurcollectes gehouden werden voor de stichting. Gemengd Koor Musica, dat onder leiding staat van secretaris Nico Schoenmakers, luisterde de vieringen op met passende liederen.

Ondersteuning & Bewustwording
Al naar gelang het gekozen concept krijgt de parochie of gemeente ondersteuning van stichting World Child Care. Tot nu toe begon elk sponsorproject met een stukje beeldvorming en bewustwording. Een vrijwilliger van de stichting verzorgt een presentatie voor de kerkgangers, de vrijwilligers, de vormelingen en/of de communicantjes. Hij of zij vertelt boeiend over het project, stemt het verhaal af op de leeftijd en belevingswereld van doelgroep en toont interessante filmpjes. Als de doelgroep oud genoeg is, is dat de officiële promotievideo. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Ontwikkeld materiaal
Er is allerlei materiaal ontwikkeld voor het project in Myanmar. Het materiaal wordt steeds geactualiseerd en als er specifieke wensen zijn, wordt er maatwerk geleverd. Alle items hieronder zijn te bekijken en te downloaden:

Besteding van het sponsorgeld
Stichting World Child Care garandeert dat het opgehaalde sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteed wordt. Parochies en gemeenten kunnen vooraf met de stichting afspraken maken wat de insteek van de sponsoractie wordt en waar het geld aan besteed dient te worden. Dat is uiteraard één van de doelen zoals beschreven op de subpagina Projectdoelstellingen op deze website. Wij vragen hierin wel enige speelruimte, omdat de situatie ter plaatse ook aan verandering onderhevig is.

Bankgegevens
Als het sponsorproject is afgerond, kan de parochie of gemeente het geld overmaken op rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting World Child Care in Berlicum. De BIC-code van de bank is INGBNL2A.

Contact
Neem om uw ideeën en wensen te bespreken contact op met Nico Schoenmakers, secretaris van stichting World Child Care. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk. Klik hier om naar de pagina met contactgegevens op deze website te gaan.