Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiƫne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Projectdoelstellingen

Voor het project The Golden House in Mandalay, Myanmar heeft stichting World Child Care een drietal doelstellingen opgesteld.

1. Verbeteren van de levensomstandigheden

De levensomstandigheden van de kinderen zijn aanzienlijk verbeterd en we zullen dat traject de komende jaren voortzetten. Er is een nieuwe keuken gebouwd en er is meubilair aangeschaft om te kunnen eten, studeren en recreëren. De kinderen krijgen jaarlijks nieuwe schooluniforms en meerdere sets kleding, de slaapspullen worden regelmatig vernieuwd, de waterhuishouding en het rioleringssysteem zijn verbeterd en er zijn afdaken op de huizen geplaatst, waaronder de kinderen kunnen studeren.

Basisvoorzieningen
Zaken als gezonde voeding, kleding, slaapspullen, schoolspullen en toiletartikelen zijn telkens opnieuw nodig. Dit vraagt om een constante investering van onze stichting. Om een beeld te geven: Een basismaaltijd kost € 0,50 per kind per dag. Voor 200 kinderen is dat ruim € 35.000,- per jaar. Wij vinden als stichting dat de school hier primair voor verantwoordelijk is. We dragen er wel toe bij dat de maaltijden voedzaam zijn door extra geld beschikbaar te stellen voor vlees, vis, eieren en fruit. Voor € 10,- extra kan de hele groep weer een dag gezonder eten dan normaal. Voor hetzelfde bedrag koop je op de lokale markt een set kleding of een schooluniform en schoolspullen voor een kind. Dat geldt ook voor een set slaapspullen (matrasje, deken, kussen en klamboe). Vaak gebruiken we tijdens sponsoracties het bedrag van € 10,- als voorbeeld voor Nederlandse kinderen om inzichtelijk te maken wat de kosten voor levensonderhoud in Myanmar bedragen.

Kindsponsorprogramma
Meteen bij aanvang van het project is er een programma opgezet, waarbij er met name voor de jonge kinderen een sponsor gezocht wordt. Op dit moment worden er zo'n twintig kinderen gesponsord. Het geld van de kinsponsors wordt ingezet om de basisvoorzieningen te realiseren. Zo is de hele groep verzekerd van gezonde voeding, kleding en schoolspullen. U leest meer over ons kindsponsorprogramma onder het kopje Sponsormogelijkheden op deze website.

2. Verbeteren en uitbreiden van de huisvesting

In de loop van de jaren is het aantal kinderen in de woongroep The Golden House flink uitgebreid. Dat vereiste investeringen in grotere en betere huisvesting.

Huis 1
In 2011 is één van de twee huizen, die Frank Dirks in oktober 2008 aangekocht had, volledig gerenoveerd. Achter het huis hebben we een grote keuken gebouwd. In het huis leven 30 jonge meisjes. Ook hoofdleidster Yi Mon heeft hier haar slaapruimte.

Pandaw House
In 2012 hebben we met steun van Brian Pringle, een Australische donateur, een nieuwe woonvoorziening kunnen bouwen voor 45 jongens en de mannelijke stafleden. Er is ook een meditatieruimte en gastenvertrek ingericht. Het huis draagt de naam Pandaw House.

Huis 2
Het tweede huis dat we in 2008 aangekochten, is in 2014 vervangen door een grote woonvoorziening voor 125 meisjes. De begane grond is een multifuctionele ruimte voor eten, studeren, bijles en recreatie. De douches en toiletten zijn geïntegreerd. Op de eerste en tweede etage slapen twee stafleden.

Jaarlijkse investeringen en onderhoud
De drie gebouwen worden door stichting World Child Care onderhouden. De apparatuur en inventaris moet regelmatig gerepareerd of vervangen worden. Ook worden de drie huizen om de twee jaar van binnen en van buiten geschilderd.

3. Financieren van vervolgstudie en remedial teaching

Goed onderwijs is van wezenlijk belang om verschil te kunnen maken in Myanmar. Vandaar dat de ondersteuning van stichting World Child Care niet stopt als de jongeren de middelbare school op de PDO High School afgerond hebben.

Eindexamens
De zomervakantie in Myanmar valt in de maanden april en mei. In maart vinden de eindexamens plaats. Voor de jongeren in leerjaar 11 is dit elk jaar opnieuw heel spannend. Ze zijn heel gemotiveerd en hebben hard gestudeerd. Toch slaagt de eerste keer maar 40% van de jongeren. Niet slagen betekent per definitie dat het gehele schooljaar overgedaan moet worden. Na drie pogingen heeft zo'n 60% van de kinderen het officiële staatsexamen gehaald. Zij kunnen vervolgens doorstromen naar een beroepsopleiding of de (deeltijd) universiteit in de stad.

Bridging programma
Alle jongeren die hun eindexamen behaald hebben, kunnen deelnemen aan het Bridging programma. Dat kunnen ze combineren met vrijwilligerswerk op een baantje op het schoolterrein. De Engelse vervolgstudie hebben we als stichting opgezet. De jongeren leren op gedegen wijze Engels spreken, lezen en schrijven. In niveau II en III kunnen de jongeren een officieel Cambridge certificaat behalen. In Myanmar is grote behoefte aan jongeren die goed Engels spreken. Ze kunnen aan de slag in het onderwijs, toerisme, retail en bedrijfsleven. Deelname aan het Bridging programma is gratis. Voor de examens betalen de studenten een inkomensafhankelijke bijdrage. Meer informatie is te vinden onder het menu-item Project Bridging.

Vervolgstudie
Jongeren die gemotiveerd zijn om na hun middelbare school verder te studeren en daarbij niet op steun van ouders kunnen rekenen, worden door ons ondersteund (binnen de financiële mogelijkheden van de stichting). Dat betreft altijd maatwerk.

Remedial Teaching

Het lage slagingspercentage in Myanmar heeft als oorzaak dat het onderwijs hoofdzakelijk overdrachtelijk is en de kinderen alles vanbuiten moeten leren. Echt snappen doen ze de opgaven van de exacte vakken vaak niet. Daar komt bij dat de leerlingen in de laatste twee jaar verplicht de door de staat voorgeschreven Engelstalige boeken moeten gebruiken. Lang niet altijd sluit het tot dan toe genoten onderwijs aan bij de lesstof voor het staatsexamen. Vaak is de beheersing van de Engelse taal onvoldoende om de lesstof en de examens te begrijpen. We zijn daarom in 2014 gestart met het geven van Engelse bijles aan de kinderen tot en met leerjaar 9.

Extra doel: Vergroten van het levensgeluk

Natuurlijk willen we als stichting ook graag een steentje bijdragen aan het plezier en levensgeluk van de kinderen in The Golden House. Op zich geen officieel projectdoel, maar wel belangrijk en dankbaar. Sommige sponsors en donateurs geven geld om heel specifiek iets leuks te ondernemen met de kinderen. We hebben inmiddels excursies kunnen maken naar het zwembad, de dierentuin, de vaste kermis in de stad, de Engelse tuinen in Pyin U Lwin en diverse fraaie pagodes in de omgeving.

Maar ook op het schoolterrein wordt met simpele middelen van alles georganiseerd, zoals een voetbaltoernooi, een filmavond en leuke spelletjes. De kinderen fleuren daar van op en zijn even uit de dagelijkse routine van naar school gaan en studeren. We zullen deze initiatieven de komende jaren voortzetten.