Projectdoelstellingen

1. Verbeteren van de levensomstandigheden

Faciliteiten zijn op orde
Sinds de start van ons project The Golden House in 2008 hebben we veel verbeterd aan de levensomstandigheden van de kinderen. Onze 400 kinderen en 20 stafleden leven inmiddels allemaal onder prima omstandigheden. Er is voldoende ruimte om te eten, slapen, studeren en recreëren. De faciliteiten in de drie gebouwen zijn op orde.

Jaarlijkse investering
Zaken als gezonde voeding, kleding, slippers, slaapspullen, toiletartikelen, schooluniformen en schoolspullen vragen om een jaarlijkse investering van onze stichting. Het geld dat we hiervoor nodig hebben, wordt grotendeels bijeengebracht door onze particuliere sponsoren. Natuurlijk wordt het geld besteed aan de basisvoorzieningen van de hele woongroep. We willen hier geen onderscheid in maken.

2. Investeren in staf en docenten

Met steun van twee projectpartners kunnen we al enkele jaren investeren in staftrainingen en eigen docenten aantrekken voor onze eindexamenleerlingen.

Staftrainingen
De woongroepen The Golden House en The Hostel worden geleid door drie senior stafleden. Klik hier om hen beter te leren kennen. Zij worden bijgestaan door een flinke groep junior stafleden. Gezamenlijk zorgen zij voor de benodigde structuur en regelmaat. De stafleden begeleiden de kinderen en jongeren, koken voor hen en helpen hen bij hun studie. Zonder hen zou ons project niet functioneren.

De senior stafleden hebben in de afgelopen jaren trainingen gevolgd op het gebied van leiderschap, eigenaarschap, communicatie met pubers, kinderrechten, empowerment en administratie. Ze blijven zich verder ontwikkelen.

De jongeren uit onze woongroepen die geslaagd zijn voor hun eindexamen worden vaak gevraagd om te gaan werken binnen één van de vele programma’s en projecten op de school. Ze hebben de juiste houding en zijn sociaal vaardig. De jongeren die ervoor kiezen om junior staflid te worden in The Golden House of The Hostel scholen we bij op de eerder genoemde thema’s. Daarnaast nemen ze deel aan ons English & Life Skill Program (Bridging). Hierdoor creëren we betrokkenheid en eigenaarschap.

Als de jongvolwassenen een goede baan op of buiten de school vinden, of als ze een relatie krijgen, verlaten ze uiteraard onze woongroepen. Dat zou je jammer van de investering kunnen noemen, maar daar is het ons nu juist om te doen: deze jongeren naar een zelfstandig bestaan leiden. Daarom is het investeren in de staf een continu proces.

Eigen docenten
Kloosterscholen kunnen hun docenten niet het salaris bieden dat ze op overheidsscholen kunnen krijgen. Om te voorkomen dat de gekwalificeerde docenten op de PDO High School ontslag nemen en om te zorgen dat meer eindexamenkandidaten slagen voor hun examen, betalen we sinds 2018 de salarissen van een aantal docenten. Dat heeft geleid tot een hoger slagingspercentage en tot meer structuur en regelmaat in de studie van de jongeren.

3. Onderhouden en vernieuwen van de huisvesting

Schilderen van de gebouwen
Onze woongebouwen worden intensief gebruikt. Om de drie jaar schilderen we de gebouwen van binnen en van buiten.

Onderhoud
Ventilatoren, verlichting, schakelaars, bekabeling, sanitair, kranen, keukenapparatuur, meubilair, apparatuur, al deze zaken zijn aan onderhoud onderhevig. De onderhoudsklussen worden twee keer per jaar in kaart gebracht als onze secretaris Nico Schoenmakers het project bezoekt. Daarna worden de werkzaamheden in gang gezet.

Herbouw keuken
We willen graag de keuken herbouwen, die zich tussen de twee woongebouwen van The Golden House bevindt. Deze keuken stamt nog uit de tijd dat we voor 200 in plaats van voor 400 kinderen zorgden. We willen in het nieuwe gebouwtje ook meteen een snijkeuken en kantoorruimte realiseren. We zijn druk doende om sponsoren te werven, zodat we het plan wellicht in 2024 kunnen realiseren.