Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Projectdoelstellingen

Voor het project The Golden House heeft stichting World Child Care een viertal doelstellingen opgesteld.

1. Verbeteren van de levensomstandigheden

De levensomstandigheden van de kinderen zijn aanzienlijk verbeterd en we zullen dat traject de komende jaren voortzetten.

Basisvoorzieningen
Zaken als gezonde voeding, kleding, slaapspullen, schoolspullen en toiletartikelen zijn vragen om een constante investering van onze stichting. Om een beeld te geven: Een basismaaltijd kost € 0,50 per kind per dag. Voor 350 kinderen is dat ruim € 60.000,- per jaar. Wij vinden als stichting dat de school hier primair voor verantwoordelijk is. We dragen er wel toe bij dat de maaltijden voedzaam zijn door extra geld beschikbaar te stellen voor vlees, vis, eieren en fruit. Voor € 10,- extra kunnen de kleine kinderen weer een dag gezonder eten dan normaal. Voor hetzelfde bedrag koop je op de lokale markt een set kleding of een schooluniform en schoolspullen voor een kind. Dat geldt ook voor een set slaapspullen (matrasje, deken, kussen en klamboe). Vaak gebruiken we tijdens sponsoracties het bedrag van € 10,- als voorbeeld voor Nederlandse kinderen om inzichtelijk te maken wat de kosten voor levensonderhoud in Myanmar bedragen.

Kindsponsorprogramma
Meteen bij aanvang van het project is er een programma opgezet, waarbij er voor de kinderen een sponsor gezocht wordt. Op dit moment worden er zo'n vijftien kinderen gesponsord. Het geld van de kinsponsors wordt ingezet om de basisvoorzieningen te realiseren. Zo is de hele groep verzekerd van gezonde voeding, kleding en schoolspullen. U leest meer over ons kindsponsorprogramma onder het kopje Sponsormogelijkheden op deze website.

2. Investeren in staf en docenten

Staftrainingen
Jongeren die in The Golden House of The Hostel wonen en slagen voor hun eindexamen, worden vaak gevraagd om te gaan werken binnen één van de vele programma’s op de school of om staflid te worden in één van de woongroepen. De jongeren missen echter nog vaardigheden op het gebied van leiderschap, verantwoordelijkheid en communicatie. Door ze op deze gebieden te trainen, creëren we betrokkenheid en bereidwilligheid.

Eigen docenten
Kloosterscholen kunnen hun docenten niet het salaris bieden wat ze op overheidsscholen kunnen krijgen. Om te voorkomen dat de gekwalificeerde docenten op de PDO High School ontslag nemen en om te zorgen dat meer eindexamenkandidaten slagen voor hun examen, zijn we in 2018 gestart met een pilot, waarbij we als stichting zelf de salarissen betalen van enkele docenten. In de zomer van 2019 weten we of dit een succes is.

3. Vernieuwen en onderhouden van huisvesting

Onze onderhouds- en nieuwbouwplannen veranderden in 2018 flink. Het managementteam van de school herschikte tijdens het zomerreces namelijk de woongroepen. We hebben nieuwe plannen gemaakt, waardoor onze 350 kinderen en 20 stafleden straks allemaal onder prima omstandigheden leven. Er is dan voldoende ruimte om te koken, eten, studeren en recreëren.

Uitbreiding Pandaw House
Het rechtse gebouw van de woongroep die we The Golden House noemen, krijgt twee extra etages. Daar kunnen we komend schooljaar plaats bieden aan meer meisjes. Deze uitbreiding is mogelijk dankzij steun van nationale en internationale sponsors.

Renovatie van de Hostel
De jongens die in The Pandaw House woonden, verhuisden naar The Hostel. Met een acceptabele investering kan dit woongebouw helemaal gerenoveerd worden. Dankzij steun van een Duitse partner kan ook de keuken van het gebouw onderhanden genomen worden. Daarnaast renoveren we de kamers en douche van twee gehandicapte jongens.

Herbouw Huis 1
Als de uitbreiding van The Pandaw House en de renovatie van The Hostel gereed zijn, start de nieuwbouw van Huis 1 (het middelste huis). Met de aankoop van dit huis begon ons project tien jaar geleden. Het is nog steeds het kloppende hart van de Golden House. Het verkeert echter in een slechte bouwkundige staat en voldoet niet meer aan de normen.

Jaarlijkse investeringen en onderhoud
De gebouwen op het schoolterrein die we als stichting in beheer hebben, vragen jaarlijks om onderhoud. De apparatuur en inventaris moet regelmatig gerepareerd of vervangen worden. Ook worden de drie huizen om de twee jaar van binnen en van buiten geschilderd.

4. Financieren van vervolgstudie en Engels als tweede taal

Goed onderwijs is van wezenlijk belang om verschil te kunnen maken in Myanmar. Vandaar dat de ondersteuning van stichting World Child Care niet stopt als de jongeren de middelbare school op de PDO High School afgerond hebben.

Bridging programma
Alle jongeren die hun eindexamen behaald hebben, kunnen deelnemen aan het Bridging programma. Dat kunnen ze combineren met vrijwilligerswerk op een baantje op het schoolterrein. De Engelse vervolgstudie hebben we als stichting opgezet. De jongeren leren op gedegen wijze Engels spreken, lezen en schrijven. Ook kunnen zij een officieel Cambridge certificaat behalen. In Myanmar is grote behoefte aan jongeren die goed Engels spreken. Ze kunnen aan de slag in het onderwijs, toerisme, retail en bedrijfsleven. Deelname aan het Bridging programma is gratis. Voor de examens betalen de studenten een inkomensafhankelijke bijdrage. Meer informatie is te vinden onder het menu-item Project Bridging Program.

Trainingen voor persoonlijke ontwikkeling
Bridging is inmiddels veel meer dan een opleidingsinstituut voor goed Engels onderwijs. Er worden gedurende het jaar diverse trainingen gegeven die waardevol zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongvolwassenen. Daarmee ontwikkelen zij zich op het gebied van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, communicatie, discussie, debat en nog veel meer. De trainingen zijn zeer populair en er wordt massaal op ingeschreven. We voorzien hiermee in een enorme behoefte.

Vervolgstudie
Jongeren die gemotiveerd zijn om na hun middelbare school verder te studeren en daarbij niet op steun van ouders kunnen rekenen, worden door ons ondersteund (binnen de financiële mogelijkheden van de stichting). Dat betreft altijd maatwerk. Als de jongvolwassenen een goede baan op of buiten de school vinden, of als ze een relatie krijgen, verlaten ze uiteraard The Golden House. Dat zou je jammer van de investering kunnen noemen, maar daar is het ons nu juist om te doen: deze jongvolwassenen naar een zelfstandig bestaan leiden.