Geslaagd werkbezoek in februari

Geslaagd werkbezoek in februari

Geplaatst op: dinsdag 01 maart 2016

In februari heeft onze secretaris Nico Schoenmakers een werkbezoek gebracht aan het project in Mandalay. Het was een vruchtbaar en hartverwarmend bezoek. Er stonden veel zakelijke en sociale aangelegenheden op het programma. Met de hoofdleidster Yi Mon zijn alle lopende zaken in The Golden House doorgesproken. Met U Nayaka, hoofd van de PDO High School, is het onderhoud van The Golden House besproken, alsmede de nieuwbouw van de etnische woonvoorziening. Met Nann Myint, manager van het Bridging programma, zijn alle lopende zaken besproken rondom de Engelse vervolgopleiding. Natuurlijk was er ook tijd voor plezier en ontspanning.

Besteding sponsorgeld
Uiteraard heeft weer veel sponsorgeld een goede bestemming gekregen. Er zijn schoolspullen, schooluniformen, kleding, slippers, toiletartikelen en andere basisbenodigdheden voor alle 180 kinderen aangeschaft. Ook zijn er keukenspullen, tafels, stoelen, ventilatoren, een wasmachine en een laptop gekocht.

Bridging programma
Jongeren die klaar zijn met hun middelbare school kunnen sinds enkele jaren deelnemen aan het Bridging programma. Dat programma heeft onze stichting per 1 januari 2015 geadopteerd. Maar liefst 150 jongeren krijgen dagelijks intensief Engelse les volgens de Cambridge methodiek en kunnen elk level afsluiten met een officieel examen.

Met de Managers Nann Myint en Shwe Yee Oo én met de docenten zijn de taken afgestemd. Alle docenten gaan in april een Teacher Knowledge Training volgen van The British Council. Er zijn afspraken gemaakt over organisatie, planning, curriculum, financiën, bibliotheek en nog veel meer. Ook is er een illustratieve film gemaakt van het Bridging programma.

Nieuwbouw etnische woonvoorziening
Tot nu toe heeft onze stichting zich op het schoolterrein gericht op de woongroep The Golden House en het Bridging programma. Ditmaal is er met het schoolhoofd U Nayaka, de schoolarchitecte Chan Chan en hoofdleidster Yi Mon gesproken over nieuwbouw van de etnische woonvoorziening voor 200 meisjes van etnische afkomst. Die wonen nu nog onder primitieve omstandigheden op het schoolterrein. Er zijn schetsen gemaakt van het gebouw en er is een globale begroting opgesteld.

Ontspanning
Naast alle zake aangelegenheden was er ook veel tijd voor vriendschappelijke gesprekjes met kinderen, een leuke excursie naar het City Park, een bezoek aan de ouders van de leidsters en het overhandigen van de presentjes van de sponsorouders uit Nederland.

Verslaglegging
Klik hier om het complete reisverslag van het werkbezoek te lezen.
Klik hier om enkele foto's van het werkbezoek te bekijken.
Klik hier om de film van het Bridging programma te bekijken.