Geslaagd werkbezoek juli 2013

Geslaagd werkbezoek juli 2013

Geplaatst op: maandag 05 augustus 2013

In de maand juli heeft een delegatie van stichting World Child Care een werkbezoek afgelegd aan de PDO High School en The Golden House. De delegatie bestond uit Nanneke van Drunen (voorzitter), Nico Schoenmakers (secretaris) en zijn vrouw Frederique (lid). Ook haar zus Claire de Groot reisde mee. Het bezoek stond allereerst in het teken van ontmoeting en vriendschapsbanden aanhalen. De ontvangst en het verblijf waren zoals altijd zeer hartelijk. Met de kinderen is een excursie gemaakt naar het Pyin Oo Lwin park.

Besteding sponsorgeld
Daarnaast stond het bezoek in het teken van de aanschaf van alle benodigde zaken voor het goed functioneren van The Golden House. Denk aan keukenmaterialen, schoolspullen, slaapspullen, kleding, schooluniformen, ventilatoren, tapijt en een watertank. Hiervoor is het geld gebruikt van recente sponsoracties op het Fioretti College in Veghel, het Elde College in Schijndel, Het Palet Zuid in Amstelveen en zwemclub MZC'80 in Malden.

Herbouw huis 2

Met het schoolhoofd U Nayaka, de hoofdleidster Yi Mon en de schoolarchitect is o.a. gesproken over de voortgang van de herbouw van huis 2. Er wordt momenteel een fraai en multifunctioneel gebouw neergezet. De bovenetage wordt een slaapruimte voor 40 kinderen. De benedenverdieping is straks geschikt voor eten, recreatie en bijles. Ook worden er drie toiletten en twee douches gerealiseerd. Er is door het schoolhoofd al een voorschot genomen op de extra ruimte die ontstaat na realisatie van dit project, medio oktober. Tot nu toe verbleven er 120 kinderen in The Golden House. Dat zijn er sinds de start van het nieuwe schooljaar (in mei) zo'n 150. De groep bestaat nu uit weeskinderen, kinderen die het slachtoffer zijn van huislijk geweld, straatkinderen en een flinke groep kinderen uit arme (etnische) gezinnen, die twee jaar in The Golden House zullen wonen om de laatste twee leerjaren van de middelbare school te doorlopen.

Andere bespreekpunten
Er is verder gesproken over de (drink)watervoorziening voor The Golden House, die te wensen over laat. De school heeft dringend behoefte aan een tweede, grote waterbron, waar ook de vier huizen die tot The Golden House behoren profijt van kunnen hebben. Mogelijk dat de stichting hier - samen met andere sponsoren - iets in kan betekenen. Ook het studiefonds en de extra Engelse les voor de afstudeerkandidaten kwamen aan bod. Het niveau van het Engels van de afstudeerders is te laag om hun Engelsetalige studieboeken goed te kunnen lezen. Hierover zal binnenkort in het stichtingsbestuur gesproken worden. Een verder punt van zorg zijn de maaltijden voor de kinderen. De uitbreiding van de groep heeft tot gevolg dat er door de school minder geld beschikbaar gesteld kan worden voor vlees, vis, eieren en fruit. Deze kwestie komt ook ter sprake binnen het bestuur.

Toekomstige stages
Verder is Annemarie Dezaire (44) op school geïntroduceerd. Ze doet namens Fontys Pabo in Den Bosch een maand lang onderzoek op de PDO High School naar de mogelijkheid voor Nederlandse Pabo-stagiair(e)s om ter plaatse Engelse les te geven. Het plan is om elke drie maanden twee nieuwe stagiair(e)s naar de school te laten gaan. Het lesegeven op de PDO High SChool is voornamelijk overdrachtelijk en de kinderen moeten het Engels uit boeken leren. Dat leidt ertoe dat de leerlingen in de laatste twee leerjaren van de middelbare school onvoldoende kennis van de Engelse taal hebben om hun Engelstalige studieboeken te bestuderen. Annemarie gaat kijken of er nieuwe lesmethodes geïntroduceerd kunnen worden, waarbij het Engels al op jonge leeftijd spelenderwijs geleerd kan worden. Als er Pabo-studenten geïnteresseerd zijn om in Myanmar les te gaan geven, kan er een soort estafettestage opgezet worden, waarbij steeds twee nieuwe stagiair(e)s het estafettestokje overgedragen krijgen. Op die manier creëren we een stukje continuïteit. Annemarie is tot eind augustus op het project.

Tot slot
Het was een vruchtbaar werkbezoek! Er is drie weken tijd veel gerealiseerd, veel besproken en veel in gang gezet. Zoals altijd had het werkbezoek voor de delegatie, de staf én de kinderen gerust nog langer mogen duren! Mocht u belangstelling hebben in meer gedetailleerde informatie over het werkbezoek, lees dan het reisverslag dat door Nico Schoenmakers is bijgehouden. Het is een lijvig verslag, maar wel beeldend en boeiend opgeschreven.