Goede doelen beloven transparantie

Goede doelen beloven transparantie

Geplaatst op: maandag 24 september 2012

Filantropische instellingen worden transparanter over hun financiële handel en wandel. Dat staat in de onlangs ondertekende afspraken van brancheorganisatie SBF en de ministeries van Financiën en van Justitie. Alle 65 duizend stichtingen en verenigingen met een ANBI-status worden verplicht hun gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op te nemen. Alle fondsenwervende instellingen, kerkgenootschappen en vermogensfondsen publiceren hun financiën voortaan op internet.

Vertrouwen
Daarnaast wil de sector tot één gedragscode en keurmerk komen voor alle instellingen. De overheid en de filantropische sector willen met de maatregelen het vertrouwen van het publiek bevorderen. "Donateurs moeten ervan uit kunnen gaan dat hun geld goed wordt besteed en dit moet ook kunnen worden gecontroleerd", schrijven de organisaties in een persbericht.

Jaarlijks wordt in Nederland 4,7 miljard euro uitgegeven aan goede doelen. Over hoe dat geld wordt besteed bestaat niet altijd duidelijkheid. Zo worden mislukte projecten regelmatig verzwegen, wordt veel geld uitgegeven aan werving van nieuwe leden en ontstaat geregeld ophef over de salarissen van directeuren.

De afspraken worden in de komende periode verder uitgewerkt. De onlangs ondertekende maatregelen zijn de uitwerking van een vorig jaar ondertekend convenant.

World Child Care
Stichting World Child Care staat sinds haar oprichting in oktober 2009 geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De stichting is volledig transparant over haar financiën. Sponsorgeld wordt voor 100% ter plaatse besteed en de vrijwillige bestuurders en leden reizen geheel op eigen kosten.