Ontvang onze nieuwsbrief
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in ontwikkelingslanden. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. World Child Care is momenteel met name actief in Myanmar.

Ons nieuws

MZC’80 zwemt duizend euro bij elkaar

MZC’80 zwemt duizend euro bij elkaar 23 kinderen, die samen 1098 banen zwemmen, ruim 27 kilometer afleggen en zo maar liefst € 1051,80 ophalen voor stichting World Child Care. Dat is een prestatie om trots op te zijn. Maar wie zijn die fanatieke kinderen dan? Het zijn de jeugdleden van de Maldense Zwemclub. De club organiseert elk jaar een actie voor een goed doel. De jeugdleden van MZC’80 hebben tussen 27 mei en 2 juni gezocht naar mensen die hen wilden sponsoren per gezwommen baan. Op 3 juni vond de actiedag plaats.

De oudere leden van de zwemclub hebben met hulp van familie en vrienden geld ingezameld voor het kindsponsorprogramma, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het levensonderhoud van de kinderen in het weeshuis. Vooraf hebben de weeskinderen een mooie foto gemaakt om de jeugdleden van MZC’80 succes te wensen met hun actie. En dat heeft vast een zeker extra geholpen. Stichting World Child Care dankt de Maldense Zwemclub hartelijk voor de geweldige actie. Petje af!

Ons nieuws